1. De algemene regel luidt: een behandeling in België komt pas voor vergoeding in aanmerking als die op grond van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering ook in Nederland voor vergoeding in aanmerking komt.

  2. De ‘Standaardaccommodatie’ is een tweepersoonskamer. Het AZ Nikolaas kan u de exacte kosten meedelen. Er hoeft geen voorschot te worden betaald.

  3. Het ziekenhuis brengt alle kosten voor persoonlijke wensen (bijvoorbeeld de huur van een tv) direct bij u in rekening. Net zoals in Nederland krijgt u hier geen vergoeding voor.

  4. De huur van een vaste telefoon en de gesprekskosten zijn voor eigen rekening.

  5.  In het AZ Nikolaas is het gebruikelijk zelf handdoeken en washandjes mee te nemen.

  6. Hebt u geopteerd voor een eigen risico, dan verrekent uw zorgverzekeraar het eigen risico met u. Er is altijd een verplicht eigen risico. De factuur wordt met beide verrekend.

  7. Voor een eventuele honorariumtoeslag is geen vergoeding voorzien.

  8. Hebt u naast de neurochirurgische ingreep ook plastische chirurgie nodig, dan wint u best advies in bij uw zorgverzekeraar.