Percutane fixatie van een L2 fractuur

Vroeger werden de meeste wervelbreuken conservatief behandeld ; 6 weken strikte bedrust, met nadien een corset (al dan niet in gips) gedurende 3 maanden. Dit had het voordeel dat er niet werd geopereerd (dus ook geen narcose), maar wel verschillende nadelen :

  • 6 weken bedrust
  • dikwijls onvoldoende heling, zodat de gebroken wervel nadien toch nog verder inzakte met pijn als gevolg

Vandaag worden vele fracturen van de wervels heelkundig behandeld. Het nedeel is duidelijk dat het gaat om heelkunde met de daaraan verbonden risico’s. Dit weegt echter niet op tegen de voordelen :

  • vluggere revalidatie
  • minder pijn
  • minder misvorming van de wervelkolom op termijn.

In dit voorbeeld volgen we de behandeling van een man die tijdens zijn werk van een ladder is gevallen en daarbij zijn tweede lenden wervel (L2) breekt. Hij heeft geen verlammingstekens, maar wel pijn.

Op het CT-scan onderzoek zien we de breuk. We zien ook een los botfragment dat op de zenuwen zou kunnen gaan drukken.

We bespreken met de man of we hem conservatief dan wel heelkundig zullen behandelen. Hij kiest voor heelkunde. We kunnen bij hem een nieuwe techniek toepassen nl. het percutaan (= door de huid en dus zonder open chirurgie) plaatsen van een fixatiesysteem. Hierbij maken we gebruik van neuronavigatietechnologie en een intra-operatieve CT-scan (O-arm).

Operatieve techniek

Onder algemene narcose (ongeveer één uur) worden met behulp van een navigatiesysteem, vier schroeven geplaatst. Telkens twee in de wervel boven en onder de gebroken wervel. De chirurg ziet, eens voorbij de huid niet meer wat er gebeurt, tenzij op het virtueel navigatiescherm.

Als de vier schroeven staan, wordt een CT-scan genomen. Deze verifieert de correcte positie van de schroeven.

Nadien worden de schroeven twee aan twee verbonden met telkens twee stangen (rods), die ook percutaan worden ingebracht. Deze stangen worden vastgeschroefd op de pedikelschroeven. Zo is de gebroken wervel gefixeerd in de juiste stand en kan hij perfect helen. Na 6 weken tot 3 maanden is de breuk geheeld.

De patiënt uit dit voorbeeld kon 4 dagen na de ingreep het ziekenhuis verlaten. Hij draagt een licht corsetje en mag rondlopen.