Injectable disc nucleus (IDN) - 1

Bij deze techniek volgen we dezelfde redenering als bij PDN (zie boven), maar i.p.v. een kunstnucleus te plaatsen, wordt deze nu geinjecteerd op de plaats van de nucleus. Het gaat om een conglomeraat van elastine en zijde. Dit heeft dezelfde elastische en biomechanische eigenschappen als een gezonde nucleus en kan hem dus vervangen. Het gebruik in de praktijk is zuiver experimenteel. Als uw chirurg u deze techniek voorstelt zal hij u vragen akkoord te gaan met de aan deze studie verbonden voorwaarden.

Figuur : Hier ziet u hoe het product (IDN) door de annulus op de plaats van de nucleus wordt gebracht.

Op onderstaande grafiek wordt de elasticiteit vergeleken tussen een normale 'native' nucleus, een door IDN herstelde nucleus en een nucleus die verwijderd werd na een klassieke discus hernia operatie. U ziet duidelijk dat IDN de oorspronkelijke elasticiteit herstelt.

Injectable disc nucleus (IDN) - 1