Wanneer de annulus echt gescheurd is, of er weinig kans bestaat dat u beter wordt met een percutane nucleolyse, zal uw chirurg u een MED voorstellen.

Deze techniek impliceert een hospitalisatie van 24 uur (dus één nachtje hospitaal), tenzij u wordt geopereerd onder plaatselijke verdoving.

Nu gebeurt er dus een echte operatie met een insnede in de rug van 16 mm. Vervolgens wordt een werkbuis ingebracht op dewelke dan een camera wordt gebracht. Uw neurochirurg volgt de ingreep dan op een TV monitor. Hij kan op ongeveer 30 minuten tot bij de geklemde zenuw geraken en hem losmaken door de hernia te verwijderen.

Micro-Endoscopische Discectomie of MED

Op deze tekening ziet u de wervel, de gescheurde annulus fibrosus, waardoor de nucleus hernieert en dan de MED techniek met de werkbuis, waarop een camera wordt aangesloten en via dewelke de chirurg uw hernia kan verwijderen.

Het nadeel van deze techniek is dat het een echte ingreep is. Het voordeel is dat de hospitalisatie zeer kort is en de resultaten zeer goed (95 % van de patiënten zijn tevreden na 1 jaar).

Video

Opstelling MED

De patiënt is onder verdoving en steunt op de knieën en de borstkas.


De juiste tussenwervelschijf wordt aangeduid met X-stralen.


Achtereenvolgens worden verschillende kokers in de rug gebracht, de één over de ander om geen spierweefsel te kwetsen.


De hernia wordt verwijderd.


Het vlies rond de rugspier wordt gehecht en de huis gelijmd.