Elke vraag is een antwoord waard, zeker wanneer het uw gezondheid en uw welzijn betreft. Met nog meer vragen kunt u te allen tijde terecht bij uw zorgverzekeraar en de Dienst Neurochirurgie in het AZ Nikolaas – de gegevens vindt u bij 'contact’ op deze site.

 1. Wat denkt Europa over buitenlandse zorgverlening?

  Tussen de landen van de EU geldt de zogenaamde ‘patiëntenmobiliteit’. Dit wil zeggen dat u perfect verzekerd bent tegen ziektekosten in een ander EU-land, voor zover de behandeling in Nederland wettelijk erkend is, wat uiteraard het geval is. Voor meer informatie: http://ec.europa.eu/social – klik door op ‘Gezondheidszorg in het buitenland’ en vervolgens op ‘Geplande zorg’.

 2. Is toestemming vereist en van wie?

  Zodra er sprake is van ziekenhuisopname, niet ambulant, verlangt uw zorgverzekeraar altijd dat u vooraf toestemming vraagt (via formulier E112). Mét toestemming verloopt ook de betaling rechtstreeks; u hoeft niets vooruit te betalen.

 3. Wat staat er op het formulier E112?

  Op dit formulier bevestigt uw zorgverzekeraar dat hij de kosten van uw behandeling in het buitenland zal vergoeden. Wat er nog op staat: uw naam, de duur van de behandeling, de naam van het ziekenhuis, hier AZ Nikolaas.

 4. Kan uw aanvraag om toestemming afgewezen worden?

  U kunt in beroep gaan. De Europese Commissie kan u vertellen hoe u uw rechten kunt laten gelden. Meer info op de website  http://ec.europa.eu/solvit

 5. Kan uw aanvraag geweigerd worden omdat de kosten in België hoger oplopen?

  Nee, als de wachttijd voor behandeling in Nederland medisch gezien onaanvaardbaar lang is, kan uw zorgverzekeraar niet louter en alleen op grond van de kosten weigeren om de behandeling te vergoeden. Wachtlijsten zijn in principe niet strijdig met de EU-wetgeving, maar dat is op zich geen argument waarmee uw zorgverzekeraar de behandeling in België mag weigeren. Europa zegt ook: uw zorgverzekeraar moet uw persoonlijke medische toestand beoordelen en aantonen dat de voorspelde wachttijd voor u aanvaardbaar is.

 6. Is de behandeling duurder dan in Nederland?

  De kosten zijn gedekt volgens de regels van het land van behandeling, België. Als de behandeling er duurder blijkt, dan krijgt u ook het verschil vergoed. Dat gebeurt automatisch op voorwaarde dat u vooraf toestemming hebt gevraagd.

 7. Welke kosten worden vergoed?

  Alleen de behandeling? Of ook het vervoer? En de accommodatie? De reis- en verblijfkosten van uw begeleider? De tv op uw kamer? De zorgverzekeraar is alleen verplicht die kosten te vergoeden die rechtstreeks verband houden met uw behandeling in het buitenland. Dat zijn de kosten van de behandeling zelf en de bijbehorende kosten van de kamer en het eten in het AZ Nikolaas.

 8. Hebt u recht op het hoogste tarief?

  Als u vooraf de toestemming op zak hebt, dan worden de kosten van de behandeling, en de kosten die ermee samenhangen, vergoed volgens het hoogste van de volgende tarieven: dat van het land waar u verzekerd bent (Nederland) of dat van het land waar u wordt behandeld (België).

 9. Wat moet u zelf betalen?

  Een voorbeeld. Uw Belgische ziekenhuisfactuur bedraagt uiteindelijk 4000 euro. In Nederland wordt de behandeling voor 2800 vergoed en in België voor 3200 euro. Dit betekent dat u het hoogste tarief krijgt, zijnde 3200 euro, en zelf 800 euro dient bij te passen. Belangrijk: u moet vooraf toestemming hebben.

 10. Kan het verschil nog kleiner?

  Als de vergoeding in Nederland 3500 euro zou bedragen, dan krijgt u niet alleen het normale bedrag, 3200 euro, maar ook een extra vergoeding voor het verschil tussen beide landen (3500 – 3200 = 300 euro). De totale vergoeding bedraagt in dat geval 3500 euro. U betaalt zelf maar 500 euro.