Om u zo wegwijs mogelijk te maken bij uw zorgtraject in België, geven we u graag op basis van onze ervaringen tien praktische tips mee.

  1.  Een vraag die u beter vooraf stelt: wie betaalt wat? Om daarover misverstanden te vermijden neemt u veiligheidshalve contact met uw zorgverzekeraar (afdeling Zorgbemiddeling). Zowel voor uw eerste afspraak met Prof. dr. Erik Van de Kelft of dr. David van der Planken als voor de verdere behandeling.

  2. Wat de vervoerskosten betreft neemt u best contact met de vervoerslijn van uw zorgverzekeraar.

  3. Neem altijd een wettelijk legitimatiebewijs en uw verzekeringsgegevens mee.

  4. Houd er rekening mee dat u in België andere bloedwaarden hoort dan u in Nederland gewend bent. België hanteert een andere eenheid dan Nederland, maar gebruikt wel dezelfde standaard voor een bloedtransfusie. Vraag meer info bij uw (huis)arts.

  5. Neem voor uw eerste afspraak of opname in AZ Nikolaas de naam en het adres van uw huisarts of behandelend specialist in Nederland mee.

  6. Neem altijd een verwijsbrief van uw (huis)arts mee en uw medisch dossier (röntgenfoto’s, MRI, medicijnenlijst, onderzoeksresultaten).

  7. Informeer familie en vrienden dat de ziekenhuizen in België vrouwelijke patiënten op hun meisjesnaam registreren.

  8. De nazorg wordt door de Dienst Neurochirurgie uitgevoerd. De chirurgische controle gebeurt normaal twee keer. Rond de 6 weken en een laatste keer 4 maanden na de ingreep. U reist dus meerdere keren naar Sint-Niklaas.

  9. Regel de revalidatie en thuiszorg bij u in de buurt nog voor u naar België afreist. Uw zorgverzekeraar kan u daarbij helpen.

  10. Een routebeschrijving en andere verdere informatie vindt u verderop.