1. Vraag toestemming aan uw zorgverzekeraar – via een formulier E112.
  Belangrijke punten hierbij:
  • In het geval van Prof. dr. Van de Kelft gaat het wel degelijk over ‘gecontracteerde’ zorg, er zijn dus vaste afspraken.
  • U beschikt altijd over een verwijsbrief van uw (huis)arts.
  • Ga na of de vervoerskosten naar Sint-Niklaas in uw polis inbegrepen zijn.
  • Het is mogelijk dat uw huisarts u een indicatie geeft voor speciaal vervoer (taxi of ambulance).

 2.  U maakt kennis met Prof. dr. Van de Kelft, die u in Sint-Niklaas gaat behandelen.
  U neemt volgende documenten mee:
  • een wettelijk legitimatiebewijs,
  • uw verzekeringspas en een kopie van uw polisblad,
  • de verwijsbrief van uw huisarts of specialist in Nederland,
  • uw medisch dossier met röntgenfoto’s, MRI-scans, medicijnenlijst en onderzoeksresultaten.

 3. In overleg met Prof. dr. Van de Kelft wordt een datum voor opname of behandeling vastgelegd.

 4. De nazorg is normaal gezien in handen van Prof. dr. Van de Kelft. Na de behandeling vinden nog twee controles plaats. Hiervoor keert u dus terug naar Sint-Niklaas. Het verwijderen van de hechtingen kan door uw huisarts of thuisverpleegkundige gebeuren.

 5. Soms kan uw (huis)arts in Nederland (een deel van) de nazorg doen. Maak daarover goede afspraken tijdens het kennismakingsgesprek.

 6. Stem ook af of u na de behandeling nog fysiotherapie nodig hebt, zodat u dit voor de afreis naar België kunt regelen.

 7. Het is best mogelijk dat u bij thuiskomst nog extra hulp nodig hebt. Zeker wanneer u alleenstaande bent, is het aan te raden om ruim voor uw ziekenhuisopname contact te nemen met de thuiszorg in uw woonplaats. Krukken e.d. kunt u niet uit België meenemen.

 8. Loophulpmiddelen, korset of brace, soms is het noodzakelijk nog enige tijd van die hulpmiddelen gebruik te kunnen maken. Voor de middelen die deel uitmaken van de behandeling, zijn met het AZ Nikolaas afspraken gemaakt over de vergoeding.

 9. Zodra u terug thuis bent is het verstandig u te laten controleren op MRSA (ziekenhuisbacterie). Nederlandse ziekenhuizen kunnen patiënten weigeren die de afgelopen drie maanden in een buitenlands ziekenhuis zijn behandeld. Voor die controle zoekt u gewoon uw huisarts op.

 10. Bij gecontracteerde zorg gaat de factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Mocht u toch een factuur ontvangen, stuur die gewoon door. U hoeft geen geld voor te schieten.