De verpleegkundige brengt U naar het operatiekwartier. Daar wordt U gevraagd op de operatietafel plaats te nemen. De verpleegkundige van het operatiekwartier rijdt U dan naar Uw operatiezaal. Meestal vraagt de chirurg of anesthesist U nog eens waar precies U pijn heeft. De anesthesist legt een infuus aan en U wordt verbonden met een hartmonitor. Via een slangetje (infuus) wordt U zachtjes in slaap gebracht. Dit kan in de arm soms een branderig gevoel geven. Nadien wordt een buisje in Uw luchtweg geplaatst en wordt Uw ademhaling overgenomen door een machine.

Een operatie zelf duurt 30 minuten tot 4 uur. Het is dan ook normaal dat Uw herstel onder meer afhankelijk is van de aard en dus de duur van de ingreep.

Bij een rugoperatie wordt U in buiklig geïnstalleerd op een speciaal daartoe ontworpen tafel. Toch kan dit na de ingreep enkele dagen vervelende last in de armen of op de borstkas geven. Bij een halsoperatie hebben de meeste mensen nadien last in de schouders gedurende enkele dagen.

Op het einde van de ingreep wordt de huid gesloten met een onzichtbare hechting, met haakjes of met huidlijm, opdat het esthetische resultaat optimaal zou zijn. Hierover wordt een steriel verband gekleefd dat dicht blijft tot de verpleegkundige op de kamer, of Uw chirurg het nodig achten dit te vervangen. Over huidlijm hoeft geen verband.

U wordt nu naar de ontwaakzaal of naar de Dienst Intensieve Zorgen gebracht, al naargelang de ingreep. Wanneer U voldoende wakker bent en geen problemen meer stelt mag U terug naar uw kamer.

Uiteraard is Uw grote vrees veel pijn te hebben na de ingreep. In ons ziekenhuis is een speciaal postoperatief pijnteam dat, samen met Uw chirurg en met de verpleegkundige ervoor zal zorgen dat Uw pijnen aanvaardbaar zullen zijn. Het is niet de bedoeling dat u afziet; U bent in het ziekenhuis om geholpen te worden. Als U pijn hebt meldt U dit meteen aan de verpleegkundige en/of aan Uw arts.