Het is de chirurg die in overleg met de verpleegkundige en met U, de ontslagdatum bepaalt. Normaal kan U het ziekenhuis verlaten, wanneer U kan rondlopen, de trappen doen, zelf Uw toilet maken, de wonde geen probleem stelt en er een goede pijncontrole is.

Na een halsoperatie

 • Best niet zelf met de wagen rijden de éérste week
 • Geen plafonds afwassen of gewichten in de nek dragen de éérste maanden
 • De gemiddelde werkonbekwaamheid duurt 6 weken
 • Wondnazicht bij uw huisarts, 10 dagen na de ingreep
 • Neem Uw medicatie zoals voorgeschreven
 • Draag geen halskraag

Na een rugoperatie

 • Best niet zelf met de wagen rijden de éérste week
 • De gemiddelde werkonbekwaamheid duurt 6 weken
 • Wondnazicht bij uw huisarts, 10 dagen na de ingreep
 • Maak wandelingen, elke dag wat verder, maar neem voldoende rust
 • Neem Uw medicatie zoals voorgeschreven
 • Drijf Uw activiteiten elke dag wat op. U mag wandelen, fietsen en zwemmen (als de wonde dicht is).
 • Draag geen lumbostaat
 • Wanneer U een klassieke discus hernia operatie ondergaat, zal het geherniëerd discusfragment (zie "Wat is een discus hernia") verwijderd zijn. Na deze ingreep is de schijf zelf nog niet geheeld. De scheur in de schijf is nog niet dichtgegroeid. Verder zijn de spieren langs de rug bezeerd door de ingreep en ten slotte is de zenuw nu wel vrijgemaakt, maar meestal toch nog niet genezen waardoor nog (uitstralings)pijn kan optreden. Om deze drie redenen moet U het beslist rustig aan doen 1 maand na de ingreep. Dit houdt in dat U nog moet rusten, de voorgeschreven medicatie moet nemen en zich moet houden aan volgende regels:
  • De éérste week niet zelf met de wagen rijden
  • Geen gewichten van meer dan 5 kg heffen
  • Geen zwaar lichamelijk werk doen
  • U niet inspannen tot voorbij de pijngrens
  • Niet de hele dag in bed of in de zetel liggen.

U moet in beweging blijven, en steeds van houding veranderen; stappen, zitten liggen, trappen doen. Elke dag twee wandelingen maken, elke dag iets verder. Wanneer U een kwartier kunt stappen zonder veel hinder mag U beginnen fietsen op een normale fiets. Ook zwemmen is aan te raden, zodra de hechtingen verwijderd zijn.

Na de éérste postoperatieve raadpleging bij uw chirurg kunnen deze activiteiten toenemen wanneer hij dit toelaat. Een goede herstelperiode is immers belangrijk om de rug te laten helen en om later terug alle activiteiten te kunnen doen.

In principe gelden dezelfde raadgevingen na een Micro-Endoscopische Discectomie, al zal de spierpijn na de ingreep een stuk minder zijn vermits de insnede veel kleiner is.

De gemiddelde werkonbekwaamheid na deze ingrepen in Vlaanderen bedraagt 4 maand. Dit is erg lang, maar soms toch nodig. In onze dienst bedraagt de gemiddelde werkonbekwaamheid 7 weken. Deze periode is ziekteverlof en dus bedoeld om 24 uur met je gezondheid, dus met je rug, bezig te zijn!

Voor U naar huis gaat

 • Vergeet niet een bewijs van arbeidsongeschiktheid te vragen
 • Bel voor een controle raadpleging naar het telefoonnummer 03/760 21 72
 • Laat eventuele verzekerings- of hospitalisatieformulieren invullen
 • Vraag een voorschrift voor Uw medicatie
 • Een brief voor Uw huisarts wordt verzonden door Uw chirurg. U krijgt voor Uw behandelende arts wel een voorlopige ontslagbrief mee.
 • Men zal U bij de balie van de "Opname" een voorschot vragen op de hospitalisatiekosten. Dit zal nooit een groot bedrag zijn. Informeer U hierover reeds bij de opname.
 • Vraag al Uw RX foto's en Uw thuismedicatie terug!

Nog enkele praktische tips:

 • Ga niet in bad zolang de hechtingen niet verwijderd zijn. U kan wel een douche nemen
 • Een kinesist is pas noodzakelijk als de chirurg of huisarts dit voorschrijft
 • Het is verboden de éérste maand na een rugoperatie te heffen
 • Neem voldoende beweging en blijf niet de hele dag zitten of liggen
 • Neem voldoende pijnstilling. Vraag desnoods andere medicatie bij uw huisarts als deze de wonde nakijkt
 • Zet Uw autozetel zo hoog mogelijk
 • Zit thuis op een rechte stoel of zetel
 • Principe van "rechte rug", ook bij voorwerpen oprapen

Wat is normaal?

 • Een lichte uitstralende pijn in het been of de arm
 • Lage rugpijn
 • Nekpijn en sliklast

Wat is niet normaal?

 • Een wonde die lekt
 • Pijn die heviger is dan voor de ingreep
 • Niet kunnen zitten van de rugpijn
 • Een hevige kloppende pijn laag in de rug en koorts