Vermits deze gegevens gevoelig zijn voor wijzingen, verwijzen wij expliciet naar de 'Onthaalbrochure patiënten' van ons ziekenhuis.

Buiten het voorschot dat u betaalt bij het verlaten van het ziekenhuis, hoeft U niets te betalen, ook niet aan Uw chirurg.

De hospitalisatiefactuur wordt u later toegezonden en zal bestaan uit:

 • De verpleegdagprijs
  Voor een tweepersoonskamer geldt de verpleegdagprijs zoals bepaald door het Ministerie van Volksgezondheid. Deze prijs is vermeld op een infobord in de hall van het ziekenhuis en in Uw kamer. Uw mutualiteit betaalt de meeste van deze kosten terug, maar niet alles.
 • Geneesmiddelen en implanten
  Voor de vergoedbare geneesmiddelen wordt per dag een forfaitair bedrag aangerekend van € 0,62. De niet vergoedbare geneesmiddelen worden U volledig aangerekend. Informeer U ook bij Uw chirurg over de kostprijs van eventuele implantaten of prothesen. Ook informeert u zich best bij uw eventuele hospitalisatieverzekering, daar het niet evident is dat deze steeds het volledige bedrag gaan terugbetalen!
 • Ereloon van de artsen (chirurg en anesthesist en evt. radioloog of andere arts)
  Uw persoonlijk aandeel m.b.t. de erelonen van de artsen is afhankelijk van de aard van de ingreep (moeilijkheidsgraad) en Uw kamerkeuze. In de meeste gevallen is Uw hospitalisatieverzekering bereid deze bedragen terug te betalen Informeer U echter! Uw chirurg kan U het juiste bedrag van zijn ereloon vertellen voor de ingreep. Vraag ernaar.
 • Diverse kosten
  Wij maken in de neurochirurgie steeds meer gebruik van wegwerpmateriaal dat bij wet slechts éénmaal kan gebruikt worden, maar dat toch zeer duur is.
 • Voorschotten
  Dit werd meestal al betaald bij ontslag uit het ziekenhuis en bestaat meestal uit het ligdagsupplement.

Bij Uw ontslag vragen wij U een evaluatieformulier in te vullen. Dit gaat over Uw verblijf in onze dienst. Deze informatie is voor ons zeer belangrijk. Alleen door Uw opmerkingen kunnen we ons verbeteren. Als het goed is mag het ook blijken uit dit formulier. Als er echter een probleem is, meld het dan onmiddellijk aan Uw arts, en wacht niet op het evaluatieformulier. Meestal is het dan te laat om het probleem nog op te lossen. U moet weten dat wij er alles aan doen om Uw verblijf in het ziekenhuis zorgeloos te laten verlopen.

De neurochirurgen, de verplegenden en de kinesisten van de Dienst Neurochirurgie van het AZ Nikolaas wensen U een spoedig herstel toe en danken U voor het vertrouwen dat U in hen stelde.