Symposium aangezichtspijn

Naar aanleiding van het symposium aangezichtspijn, waaraan meer dan 600 artsen en tandartsen deelnamen, verscheen er een artikel in het vakblad 'De huisarts'