Wereldprimeur

Percutane techniek voor behandeling van trigeminusneuralgie preciezer en veiliger door EM-navigatietechnologie: een wereldprimeur

Niet-chirurgische behandeling van idiopathische trigeminusneuralgie (ITN) bestaat meestal uit radiofrequente laesie van het ganglion van Gasser. Deze procedure is succesvol maar staat of valt met de correcte benadering van het foramen ovale langs percutane weg. De techniek is in ons centrum geëvolueerd van fluoroscopische tot CT-geleide benadering. Sinds het bestaan van electromagnetische navigatie is de techniek nog preciezer en minder ingrijpend geworden. Het principe van navigatie met de naald (tip tracking) opent de weg naar andere toepassingen binnen het domein van de interventionele pijnbestrijding en de neurochirurgie.

Over hetzelfde onderwerp is er ook een artikel verschenen in het vakblad MM-Medisch

Percutane techniek voor behandeling van trigeminus neuralgie wordt preciezer en veiliger door het gebruik van nieuwe elektromagnetische (em) navigatietechnologie

Trigeminus Neuralgie is een van de meest pijnlijke aandoeningen. Soms is de oorzaak te zoeken in demyeliniserende aandoeningen als Multipel Sclerose, soms kan de oorzaak niet worden achterhaald en spreekt men van idiopathische trigeminus neuralgie (ITN). Meestal kan deze aandoening behandeld worden met medicatie, de modernere anti-epileptica (gabapentine, lamotrygine.. ) hebben meestal een gunstig effect op de pijn zonder te veel neveneffecten te induceren.

Wereldprimeur Wereldprimeur Wereldprimeur