De twee belangrijkste toepassingsgebieden van de Neurochirurgie zijn de ingrepen op het zenuwstelsel (hersenen, ruggenmerg, zenuwen) en op de wervelkolom. Tevens is de neurochirurg zeer nauw betrokken in de operatieve behandeling van pijn in samenwerking met de pijnkliniek en in de stereotactische radiochirurgie.

Het meest in het oog springend zijn natuurlijk de hersenoperaties. Deze hebben een bijzonder aspect omdat de schedel van de patiënt wordt geopend en men ingrijpt op de belangrijkste structuur van het menselijke lichaam : de hersenen.

Deze hebben niet alleen een enorm functioneel aspect zoals beweging, spraak, zicht, gehoor, smaak enz., maar ze zijn ook de zetel van emoties, intelligentie, karakter... Daarenboven gaan hersenoperaties in de pionierstijd van de neurochirurgie (?1930) gepaard met een zeer hoog sterftepercentage waardoor er rond deze ingrepen nog steeds een doemsfeer hangt. Gelukkig is dit niet meer het geval en zoals U elders op deze site kan lezen heeft de technische evolutie ervoor gezorgd dat er voor de meeste afwijkingen een goede en veilige oplossing voorhanden is.

Zoals in de andere specialiteiten is ook de neurochirurgie vaak multidisciplinair en zijn de samenwerking van neuroloog, radiotherapeut, oncoloog, radioloog, anesthesist, intensivist essentieel in de behandeling van de patiënt met een intracraniële aandoening.

Naast de intracraniële hersenafwijkingen hebben neurochirurgen zich van oudsher toegelegd op de behandeling van afwijkingen van de wervelkolom. Het bekendste voorbeeld is de lumbale discus hernia waar de diagnose en behandeling het eerst werden gesteld en uitgevoerd door neurochirurgen. Onder impuls van de biomechanische logica van de orthopedisten zijn nu ook het herstel van de wervelkolom met vijzen, platen, staven en prothesen neurochirurgische routineingrepen geworden.

Hieronder vindt U een algemeen overzicht. De twee belangrijkste toepassingsgebieden van de Neurochirurgie zijn de ingrepen op het zenuwstelsel (hersenen, ruggenmerg, zenuwen) en op de wervelkolom. Tevens is de neurochirurg zeer nauw betrokken in de operatieve behandeling van pijn in samenwerking met de pijnkliniek en in de stereotactische radiochirurgie.

Bronvermelding : Een aantal teksten uit de rubriek 'Wat is neurochirurgie' zijn overgenomen van de website van het Neurochirurgisch Centrum Zwolle.