Chronische pijn ten gevolge van kanker

In het hoofd-halsgebied kan een kwaadaardig gezwel ernstige pijn veroorzaken. Nauwkeurig onderzoek naar het type pijn is noodzakelijk. Ingroei van zenuwen kan leiden tot neuropathische pijnen. Deze reageren slecht op NSAID's, terwijl methadon, fentanylpleister, carbamazepine, benzodiazepines, tricyclische antidepressiva en TENS een duidelijk positief effect op de pijnbestrijding kunnen hebben. Bij terminale patiënten kan een katheter in de nek of rug ingebracht worden, om de patiënten continu morfine toe te dienen. De benodigde dosering opiaten is bij deze vorm van toediening aanzienlijk lager, zodat een adequate pijnbestrijding kan plaatsvinden met minder bijwerkingen dan bij orale inname van de opiaten. Bovendien hebben sommige patiënten met een tumor in het hoofd-halsgebied moeite om de medicamenten via de mond in te nemen.

Aangezichtspijn t.g.v. goedaardige tumoren in rond de hersenen

schedeltumor-1

Deze 53 jarige patiënte komt met aangezichtspijn rechts. Een magnetisch resonantieonderzoek van de hersenen toont een goedaardige tumor die drukt op de aangezichtszenuw.


schedeltumor-2

Na een neurochirurgische interventie is de tumor verdwenen (rode pijl) en de aangezichtspijn is ook verdwenen. Deze beelden tonen dat bij langdurige aangezichtspijn er zeker steeds een beeld van de hersenen moet worden gemaakt om deze tumoren aan te tonen. Gelukkig is dit eerder zeldzaam, zoald reeds gemeld op het overzicht.

Schedeltumor in beeld

Wanneer een tumor de oorzaak is van aangezichtspijn, is de behandeling operatief. De neurochirurg gebruikt hiervoor alle moderne operatietechnieken zoals neuronavigatie, elektrostimulatie en een operatiemicroscoop. Hier ziet U in het rood een goedaardige tumor die tegen de trigeminuszenuw drukt, met aangezichtspijn als gevolg. Deze tumor kan perfect verwijderd worden door een neurochirurg.