Bloeding "zonder oorzaak"

Uiteraard heeft deze bloeding wel een oorzaak, daarom staat het in de aanhef tussen aanhalingstekens. Bij dit soort bloedingen is het echter niet mogelijk met nader onderzoek (angiografie) een oorzaak aan te tonen. Meestal gaat het dan om een bloedvatje tussen de hersenen dat springt. De oorzaak hiervan kan een ‘foutje’ zijn in het bloedvat, maar meestal een te hoge bloeddruk.

Het gaat hier meestal om oudere patiënten (ouder dan 65 jaar) met in de voorgeschiedenis hoge bloeddruk, suikerziekte, aanwijzingen voor "aderverkalking" of een combinatie hiervan. De bloeding treedt plotseling op en is meestal gelegen diep in de hersenen, in een gebied dat de basale ganglia genoemd wordt. Vrijwel altijd heeft de bloeding een halfzijdige verlamming aan de tegenover gelegen lichaamshelft tot gevolg (eventueel ook een spraakstornis) en meestal is er enige bewustzijnsdaling. De behandeling vindt meestal door de neuroloog plaats, slechts zelden is er reden operatief in te grijpen. De verschijnselen lijken sterk op die van het herseninfarct (de beroerte of CVA). We grijpen wel neurochirurgisch in bij volgende condities :

  • jonge patiënt (<50 jaar)
  • nog goede neurologische functies bij aankomst in het ziekenhuis
  • snelle achteruitgang van het bewustzijn.

De bedoeling van de operatie is de bloedklonter te verwijderen en, indien nodig, de bloeding te stelpen. Hierdoor kan soms het leven van de patiënt gered worden. De schade die de bloeding echter heeft aangericht ovv verlammingen, is meestal definitief. Door een veranderende levensattitude verkiest de familie tegenwoordig dan ook dikwijls om niets meer te doen. Ook vaker komt het voor dat de familie de geschreven wil van de patiënt bij heeft. Hierin staat dan dikwijls vermeld dat de patiënt niet verder wil leven met een gebrek.

Figuur: Een doorsnede evenwijdig aan het gelaat na een hersenbloeding. De bloeding is diep gelegen en leidt tot verdringing van hersendelen. Ook is er wat bloed doorgebroken naar de hersenholte (ventrikel).

Voorbeeld 1

Bij deze jongen van 16 jaar werd een spontane hersenbloeding vastgesteld. Hij voelde zich niet lekker en ‘wegglijden’. Zijn ouders waren niet thuis. Hij belde zijn grootvader en die verwittigde de hulpdiensten.

Bij aankomst in ons ziekenhuis was hij in coma. Het CT-scan onderzoek zag er zo uit.

Na enkel ingrepen was het beeld zo:

Getuigenis van de patiënt 

Voorbeeld 2

Een jonge vrouw wordt door het huisarts verwezen naar de afdeling spoedgevallen via de MUG wegens sneloptreden van bewustzijnsverlies. Bij aankomst op de dienst spoedgevallen is zij in coma. Het CT-onderzoek is dramatisch : een gigantisch intracerebrale bloeding links, haar dominante hemisfeer.

 

Vermits deze vrouw jong is, de ziektetoestand recent, beslissen wij toch tot een ingreep.

 

Dit is de CT-scan na de spoedoperatie. U kan merken dat de bloeding werd verwijderd, maar ook het botluik werd niet teruggeplaatst. Dit omdat de hersenen na dergelijke ingreep toch soms nog zwellen. Met een gesloten schedel kan dit een probleem zijn. Als de patiënt, zoals in dit geval, goed recupereert, wordt het botluik nadien teruggeplaatst, of er wordt een kunstbot ingebracht dat speciaal op maat wordt gemaakt.

Deze vrouw herstelt zeer snel en wordt verder gerevalideerd in een gespecialiseerd centrum.

Getuigenis van een patiënt.