Aangezichtspijn kan optreden na een medische ingreep, zoals na operaties aan de neusbijholten of tandheelkundige ingrepen. Bij gedeeltelijke zenuwbeschadigingen kan er voor de patiënt een onacceptabele pijn ontstaan. De huid reageert gevoelig op aanrakingen, terwijl er bovendien een veranderde gevoelsbeleving of zelfs gevoelloosheid kan optreden. Toepassing van TENS, het voorschrijven van pijnstillers ter bestrijding van neuropathische pijn of triggerpoint-injecties zijn de belangrijkste behandelingsmethoden, evenals injecties in het gebied van de aangedane zenuw. Als een dergelijke pijn in de bovenkaak optreedt, kan een serie zenuwblokkades aan de bovenkaak, de zogenaamde 'nervus infraorbitalis blokkades', de pijn doen verminderen, echter niet de eventueel opgelopen gevoelloosheid.

Aangezichtspijn kan het gevolg zijn van een plaatselijke aandoening van één van de aangezichtsstructuren, of het kan het gevolg zijn van een stoornis van de inwendige bezenuwing of het kan een symptoom zijn van angst en psychische spanning. Via onderstaand diagram trachten wij u te helpen om te weten te komen over welk soort aangezichtspijn het bij u gaat.

  Sinusitis TN Tandabces TMG Herpes Zoster
Koorts of algemeen ziektegevoel mogelijk neen mogelijk neen mogelijk
Gezwollen klieren onder kin of in de hals mogelijk neen ja neen ja
Pijn neemt toe bij vooroverbuigen ja neen ja neen neen
Pijn neemt toe als je op de tanden klopt mogelijk neen ja neen neen
De pijn is flitsend neen ja neen neen mogelijk

Hierboven zijn de meest voorkomende oorzaken van "aangezichtspijn" weergegeven. Aan de hand van bijkomende onderzoeken kan Uw arts echter de diagnose correct stellen. De belangrijkste onderzoeken zijn:

  • een bloedanalyse om te zoeken of er een ontsteking aan de gang is
  • een radiografie van het aangezicht kan aantonen of er een sinusitis is
  • een radiografie van het kaakgewricht toont evt. een ziek kaakgewricht
  • een CT-scan of Magnetisch Resonantie (MR) onderzoek van aangezicht en/of hersenen kan aantonen of er iets mis is met de aangezichtszenuwen

Onderstaand vindt U de meest voorkomende aandoeningen die oorzaak kunnen zijn van aangezichtspijn

Frequent Sporadisch Zelden
Sinusitis Clusterhoofdpijn Multipele Sclerose
Trigeminus Neuralgie Arteritis temporalis Atypische facialgie
Tandabces Speekselklier Tumor in de schedel
TMG dysfunctie Artrose in de nekwervels Glaucoom/iritis
Herpes Zoster Botaandoening van de kaak Glossopharyngeus neuralgie
Oorontsteking Angina pectoris Migraine